Garanciális feltételek

Szabott és hőszigetelő üvegszerkezetek gyártása
 
A Minőség Ellenőrök, a gyártásban dolgozók képzettsége és gyakorlata lehetővé teszi, hogy az egész folyamat ellenőrzéssel lefedett legyen.
Az ellenőrzési pontok a gyártási fázisokat követik. Azon vizsgálatok, melyek hosszabb átfutási időt igényelnek – az ellenőrzési pontokon vett minták alapján – a szükséges időben kerülnek elvégzésre. Az ellenőrzési pontokon az ellenőrzési feladatokat a Minőség Ellenőrök és a gyártási területre beosztott dolgozók egymástól függetlenül végzik.
A gyártáshoz felhasznált anyagokra, mérettűrésre, az üvegszerkezetre vonatkozó követelmények a következők:
 
1. ALAPÜVEGVÁGÁS
1.1 Mérettűrések ellenőrzése
  • hosszúsági, szélességi méretek: gyártási tételekként, mérőszalaggal ellenőrizendők az első táblák.
  • alakos üvegek esetében minden egyes tábla alakhűsége sablonhoz való összehasonlítással vizuálisan és mérőszalaggal ellenőrizendő.
  • vastagsági mérettűrés: láda vagy állványtételekként, munkalapon megadottak szerint tolómérővel ellenőrizendő.
  • derékszögtől való eltérés ellenőrzése: gyártási tételekként mérőszalaggal ellenőrizendők az első táblák. Az ellenőrzést az átlók mérésével kell végezni, az átlók hosszának összehasonlításával. A megengedett eltérés a rövidebb oldalhossz 0,2 %-a de maximum 4 mm.
 
1.1.2 Minőségi követelmények ellenőrzése
A saját előkészítésű üvegek esetében a követelmények a következők
- Megengedett üveghibák 1 m2 üvegfelületre vonatkoztatva:
Hólyag max. 2 db, ebből 1 db lehet egy 10 x 10 cm-es területre koncentráltan. A megengedett hossz max. 10 mm, szélessége max. 0,5 mm.
Durva karc max. 1 db a látómezőn kívül, megengedett hossza max. 10 mm
Finom karc max 2 db, a látómezőben (1/5 peremszélességen belül) 1 db. Megengedett hossz max. 30 mm.
Csorbulás, kagyló max. 3 mm-er mélységben, folyóméterenként max 2 db lehet.
Mérettűrések:
hosszúsági, szélességi méreteknél ± 1 mm
alakos üvegeknél a munkalapon vagy az ahhoz mellékelt rajzon megadottak szerint
derékszögtől való eltérés a rövidebb oldalhossz 0,1 %-a, de max 2 mm lehet
A minőségileg hibás üvegeket a piros táblával megjelölt állványon kell tárolni.
 
2. TÁVTARTÓ KERET GYÁRTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
 
2.1.1
  • A felhasznált profilelemek és összekötő elemek minőségi követelményeit darabonként vizuálisan kell ellenőrizni a darabolás során illetve a keret összeállításakor.
  • A felhasználásra kerülő profilok darabolási mérettűréseit a méret állítása utáni első darabnál mérőszalaggal kell ellenőrizni. A többi elemet kézzelfogható mennyiségben a daraboló asztalra függőleges helyzetben történő ráhelyezéssel, összehasonlítással vizuálisan kell ellenőrizni.
  • A léchajlító gépen végzett műveletek során a méretet mérőszalaggal és az üvegre való ráhelyezéssel kell ellenőrizni
  • A saroknál a kitöréseket fokozottan kell ellenőrizni.
  • A mérethibás kereteket a piros táblával megjelölt helyen kell tárolni és a még felhasználható kereteket kisebb méretre tovább kell hasznosítani.
 
2.1.2 Minőségi követelmények:
Tiszta, száraz, deformációmentes, sorjamentes, megmunkálású legyen,a perforált oldalon durva esztétikai benyomást rontó karcokat, sérüléseket nem tartalmazhat.

2.1.2.1 Mérettűrések:
Vágási mérettűrés: ± 0-1 mm.
Alakos üvegeknél a vágás méretét úgy kell megválasztani, hogy az üvegtábla éle és a profil kifelé néző (perforálással ellentétes) oldala közötti távolság 3-5 mm legyen
 
2.1.3 Belső osztólécek:
A munkalapon meghatározott szelvényméretű, színű, alumíniumból készített profil.
Tárolása száraz, fedett helyen, szennyeződésmentes és a deformációt megakadályozó körülmények között történjen.

2.1.3.1 Minőségi követelmények:
Tiszta, száraz, deformáció és sorjamentes megmunkálású, egyenletes színezésű, ép bevonatú legyen.

2.1.3.2 Mérettűrések:
Vágási mérettűrés: ± 1 mm
Kiosztási mérettűrés: ± 1 mm
Az osztóléc végei és a távtartó közötti rés maximum 1 mm lehet.
 
2.1.4 Csomóponti és végelemek az osztólécekhez:
A munkalapon meghatározott méretű és színű osztólécekhez színben és méretben illeszkedő elemek. Tárolásuk száraz, fedett helyen, szennyeződésmentes és a deformációt megakadályozó körülmények között történjen.

2.1.4.1 Minőségi követelmények:
Tiszta, száraz, deformációmentes, színben az osztóléchez igazodó ép bevonatú felületű a profilokban kellőképpen megszoruló legyen.
 
2.1.5 Sarokelemek, hossztoldó elemek:
A munkalapon meghatározott légrésvastagsághoz tartozó távtartó profilméreteihez igazodó méretű legyen.

2.1.5.1 Minőségi követelmények:
Tiszta, száraz, profilokban kellőképpen megszoruló legyen. A távtartóba történő beszerelése után biztosítsa a távtartó elemek megfelelő illesztését és akadályozza meg a páralekötő kiömlését a távtartó üregéből. A ragasztó és tömítő anyagok ( butil, öntapadó szalag) jól tapadjanak a szabadon maradt felületére.
 
3.1.1 Páralekötő anyag (adszorbens)
A felhasználás előtti adszorpciós hőteszt: min. 30 °C. Az anyag szennyeződés mentes, ép szemcsézetű legyen! Elporladt anyagot felhasználni tilos!
 
4.1.1 BUTIL
Ellenőrizni kell a töltet alakját – nem lehet deformálódott – a patronban lévő töltettisztaságát, a távtartó lécen lévő butil folytonosságát, egyenletességét!
 
5.1.1 Szekunder tömítő anyag
A hordó és hobbock deformáció és sérülésmentes állapotú legyen! A felbontás után az anyagok felületén kikeményedett réteg nem lehet! A kidolgozás feltételeinek betartása esetén az anyag homogén keveredésű, csomómentes, állandó – egyenletes adagolási konzisztenciájú, a horonyból meg nem folyt állapotúak legyenek, az előírt paramétereket biztosítsák!
 
6.1.1 AZ ÜVEGSZERKEZET VIZSGÁLATÁNAK KÖRŰLMÉNYEI
Méretek, mérettűrések vizsgálata:
A vizsgálatot az üvegszerkezet függőleges vagy a függőlegestől legfeljebb 10%-kal eltérő helyzetű részén kell mérni jóváhagyott mérőszalaggal, tolómérővel vagy mikrométerrel, élgörbeség és vastagságmérés esetén vágóléc segítségével.
A szerkezet táblaméreteit, a távtartókeret, osztólécek méreteit 1 mm-es pontossággal, egyéb méreteit 0,1 mm-es pontossággal kell meghatározni! A méréseket a szerkezet éleitől kb. 15 mm-es távolságban kell elvégezni!
A kész üvegszerkezetek szállítólevél és munkalap alapján kell ellenőrizni: méret, darabszám, összetétel alapján!
A szállítólevelet ellenőrizve bélyegzővel kell ellátni hibátlan termék esetén. A hibás terméket a piros táblával jelölt állványon kell tárolni!
 
 
 
Elérhetőség
Üvegkalmár Plusz Kft.
1044 Bp, Ipari Park u. 11.
Tel.:+36-1-232-1209
Hétfő-Péntek: 8.00-16.00